تماس با ما

برای ارتباط با نشر جمال میتوانید از طریق شماره تماس‌های زیر مرتبط شوید:

آدرس دفتر مرکزی: قم خیابان شهید فاطمی (دورشهر)، کوچه ۱۸، کوچه شهید زاهدی، پلاک ۳۹، ساختمان جمال، واحد یک
تلفن:  ۰۲۵۳۱۶۵۳ (پنج خط)

همراه مدیر فروش : ۰۹۱۲۲۵۲۰۲۵۰

مدیر انتشارات: ۰۹۳۹۷۷۴۳۰۰۷

ایمیل: jamalnashr@yahoo.com