مسابقات چهل حدیث نویسی

مسابقه چهل حدیث نویسی

برای این مسابقه کتابچه ای تهیه شده که چهل صفحه برای نوشتن چهل حدیث دارد که با طراحی زیبا و صفحات ویژه ای که برای مقدمه و تقدیمی و ارائه نظرات کارشناسان قرار داده شده یک مسابقه فرهنگی دینی زیبایی تقدیم شما عزیزان می کند.

در این اثر چهل صفحه وجود دارد که در هرصفحه جای خالی برای نوشتن حدیث و جای خالی برای نوشتن ترجمه حدیث و جای خالی برای نوشتن آدرس حدیث و همچنین جای خالی برای نوشتن موضوع حدیث قرار داده شده است. همچنین دو صفحه برای نوشتن مقدمه و یک صفحه برای نوشتن تقدیمی وجود دارد. ضمنا در پایان کتاب سه صفحه برای ارزیابی معلمان، مربیان و والدین آماده گردیده است. البته برای آنکه نوجوانان برای یافتن حدیث مطابق موضوعات مورد نیاز و ادبیات قابل فهم دچار مشکل نشوند کتابهایی تحت عنوان مدرسه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، مدرسه امام علی علیه السلام، مدرسه امام باقر علیه السلام، مدرسه امام صادق علیه السلام و مدرسه آل الرضا علیه السلام آماده گردیده است.)

 

 

 

مسابقه چهل حدیث و تصویرها

چهل حدیث و تصویرها

چهل حدیث و تصویرها

(در برخی از روایات تشبیه هایی وجود دارد که میتوان آن حدیث را به صورت تصویری به نمایش گذاشت. مولف این اثر چهل حدیث از این گونه روایات را گردآوری کرده است. مخاطب با دیدن هر تصویر -که در هر صفحه آمده- باید روایت منطبق با آن را از پایان کتاب بیابد و زیر آن تصویر بنویسد.)

 

 

 

 

 

 

مسابقه چهل حدیث و جدولها

چهل حدیث و جدول‌ها

چهل حدیث و جدول‌ها

(این اثر، حل جدول را -که یکی از سرگرمیهای نوجوانان است- بهانه ترویج احادیث قرار داده است. چهل جدول در این اثر گنچانده شده که پس از حل هر جدول یک سخن از کلمات قصار امیر مومنان آشکار می شود. به بهانه حل جدول، هم اطلاعات خودمان را اضافه میکنیم و هم سرگرمی شادی بخشی داشته و همچنین با چهل حدیث نیز آشنا می شویم.)

 

 

 

 

 

مسابقه چهل حدیث و مثلها

چهل حدیث و مثل‌ها

چهل حدیث و مثل‌ها

(این کتاب ترویج چهل حدیث را به بهانه ضرب المثلها انجام میدهد. در هر صفحه ده مثل آورده شده که خوانند پس از آنکه آنها را خواند به موضوع واحد آن ده ضرب المثل پی میبرد. سپس به پایان کتاب مراجعه کرده و از میان چهل حدیثی که در آنجا آمده است حدیث هماهنگ با آن مثلها را یافته و زیر آن مثل ها مینویسند.)

 

 

 

 

 

مسابقه چهل حدیث و حکایتها

چهل حدیث و حکایت‌ها

چهل حدیث و حکایت‌ها

(در این کتاب چهل حکایت از میان احادیث اهل بیت علیهم السلام گردآوری شده که در پایان هر حکایت سخن بلندی از یکی از معصومین آمده است. حدیث مورد نظراز متن حکایت جدا گردیده و در پایان کتاب آمده است. مخاطب باید احادیث مورد نظر را که در پایان کتاب آمده پیدا نموده و زیر حکایت خودش بنویسد.)

 

 

 

 

 

 

مسابقه چهل حدیث نوروزی

چهل حدیث نوروزی

چهل حدیث نوروزی

(در این کتاب، برای ده موضوع متناسب با عید نوروز چهل حدیث گردآوری شده است. درباره هر موضوع چهار حدیث آورده شده و درمورد آن موضوع توضیحی مختصر آمده است. در پایان کتاب چهارده سوال از مطالب کتاب آمده به که صورت سه گزینه ای است. عناوین ده موضوع این کتاب به شرح ذیل است: عید و ایمان، بهار پاکیزگی، دنیا چه زیباست، شمیم شادی، دید و بازدید، مهربان مثل مصطفی، چرا اسراف؟ فرصت همدردی، خوش آمدی برادر، امام رضا سلام)

 

 

 

 

 

ظرفیت طرح چهل حدیث نویسی بسیار بالا بوده و با تمامی کتابهای حدیثی میتوان این مسابقه را اجرا کرد. البته اگر بخواهیم کتابی را که متناسب با جوانان باشد معرفی کنیم به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

شمیم گل نرگس (در بردارنده ۳۱۳ حدیث درباره مهدویت)

مدرسه زندگی (گلچینی از احادیث کتاب حدیثی تحف العقول)