مسابقات

بسم الله الرحمان الرحیم

مراکز گوناگون فرهنگی، برای فعالیتهای سودمند و اثربخش خود، همواره نیازمند طرحهایی موفق اند. طرح موفق طرحی است که بر اندیشه ای درست استوار باشد، مخاطب را مجذوب خود سازد و برمعرفت دینی و اندوخته علمی او بیفزاید. متاسفانه برخی طرحهای زیبا و کارشناسی شده، پس از اجرا در یکی از مرکز فرهنگی، به فراموشی سپرده میشوند و مراکز فرهنگی دیگر نمیتواند از آن بهره ببرند.
نشر جمال خدا را شاکر است که با هدف ماندگارسازی طرحهای موفق فرهنگی و ایجاد سامانه مسابقات و طرحهای فرهنگی، به نشر آثاری زیبا، اثرگذار و معرفت زا اقدام نموده است. امید است که نشر این گونه آثار همچنان ادامه یابد و این تلاشهای اندک در آینده ای نه چندان دور، به تاسیس بانک طرح های فرهنگی بینجامد. در این جا برخی از طرح های آماده و تجربه شده نشر جمال برای برگزاری مسابقه معرفی می گردد.

 

سامانه مسابقات فرهنگی انتشارات جمال
۱ مسابقات چهل حدیث نویسی آشنایی با احادیث به شیوه چهل حدیث نویسی
۲ مسابقه فرهنگی اخلاق اداری مسابقه ای از کتاب  اخلاق اداری
۳ مسابقه زنگ خداشناسی مسابقه ای از کتاب خداشناسی قرآنی کودکان
۴ مسابقه زیارت عاشورا مسابقه ای از کتاب  زیارت عاشورا در نگاهی دیگر
۵ مسابقه دمی با روح الله مسابقه ای از کتاب مهدی سیرت
۶ مسابقه شمیم گل نرگس مسابقه ای از کتاب شمیم گل نرگس
۷ مسابقه از فردا چه خبر؟ مسابقه ای از کتاب  از فردا چه خبر؟
۸ مدرسه محمدی مسابقه ای از کتاب مدرسه محمدی صلی الله علیه و آله وسلم
۹ با محمد مسابقه ای از کتاب  با محمد صلی الله علیه و آله وسلم
۱۰ بوی عطر یاس
زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا س
۱۱ با امثال وحکم
صد و ده ضرب المثل برای مسابقه
۱۲ زندگی نامه نهج البلاغه
آشنایی با نهج البلاغه
۱۳ نام ها و لقبهای فاطمه زهرا
۱۴ بابهار دلها  بیست و پنج پرسش قرآنی برای آشنایی با قرآن کریم
۱۵ سر سفره خدا
سوالات مجموعه به سوی موفقیت
۱۶ کتاب ازدواج موفق
۱۷ کتاب جوان موفق
۱۸ کتاب زندگی موفق
۱۹ کتاب خانواده موفق
۲۰ کتاب نمونه های موفق
۲۱ کتاب مدیر موفق
۲۲ کتاب تجارت موفق