حکمت برای کودک

برندی برای آشنایی کودکان با فلسفه و منطق.
فلسفه برای کودک، در حقیقت آشنایی کودکان با تفکر و درست اندیشیدن و روحیه پرسشگری است. فلسفه برای کودک با تمام گستردگی که دارد در نشر جمال تحت عنوان حکمت برای کودک پیگیری و منتشر می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.